New!

有關2019-2020年度入學取錄名單

 

將於2018年12月21日(五)

上午九時後,張貼本校大堂展板上,

家長可親臨或瀏覽本校網頁查閱。

 

親子旅行

 

下午班日期:11月21日(三)

上午班日期:11月22日(四)

集合時間:9:15am

學校開門時間:9:00am

出發時間:9:30am(逾時不候)

11月23日(五)親子旅行翌日,停課一天

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent App

家長使用手冊